przemyslowcy@interia.pl


Cele SPP

Naczelnym celem naszego Stowarzyszenia jest troska o kultywowanie i propagowanie dobrych tradycji przemysłu polskiego, promocja eksportu, a przede wszystkim tworzenie polskiej myśli technicznej i popieranie polskiej przedsiębiorczości.

W większości państw cywilizowanych są to oczywiste cele wszelkich władz państwowych. Niestety, ku naszemu zdumieniu bezpośrednio po przewrocie 1989 roku naród dowiedział się z ust swych namaszczonych przywódców, że internacjonalizm ma trwać nadal, tyle że przeniósł swą siedzibę z Moskwy do Brukseli. Rodzima baza przemysłowa, mozolnie budowana w dwudziestoleciu międzywojennym i rozbudowywana za czasów "PRL", musiała wolą sterników naszej nawy państwowej ustąpić bez walki i przejść w ręce międzynarodowych koncernów, które uczyniły z Polski kraj biernych konsumentów na wzór państw trzeciego świata.

Lecz choć zgasły marzenia o samolotach, samochodach i okrętach budowanych polską myślą i ręką, mogących rozsławiać imię Polski w świecie, nikt nie zabrania Polakom działać na skalę mniejszą. Staramy się to czynić i witamy w Stowarzyszeniu jako kolegę każdego, kto chce być twórczym przedsiębiorcą na własnej ziemi.

By jednak owo działanie nie było daremne konieczne są gwarancje prawne dla własności. Takich gwarancji Rzeczpospolita w swej najnowszej edycji nie daje. Rzesza polskich przedsiębiorców wywłaszczona dekretami Stalina i jego rękodajnych, pozbawiona owoców pracy wielu pokoleń, czeka od z górą półwiecza na elementarną sprawiedliwość w swoim kraju.

Bez bezpieczeństwa dla własności i wynagrodzenia niegodziwości lat komunizmu Rzeczpospolita nie będzie nigdy ojczyzną wszystkich swych obywateli. Naszym obowiązkiem jest walczyć aż do zwycięstwa o zadośćuczynienie pokrzywdzonym w imię Polski i jej nadużytego imienia.